Omistajanvaihdos, rekisteröinti ja maahantuonti

varsan rekisteröinti

Varsan rekisteröi tammanomistaja, joka täyttää syntymätodistuksen www.kfps.nl
sivustolta löytyvillä omilla sivuilla “My Kfps” 14 vrk sisällä
syntymästä. Tamman omistajatiedot tulee olla ajan tasalla, jotta
ilmoittaminen tätä kautta onnistuu. Sivulta löytyy “Foal registration”,
mistä saa täytettyä varsan rekisteröintiä varten tiedot ja sivuille
tulee tulostettavaksi syntymätodistus.

Varsa tulee tunnistaa viimeistään 6kk iässä. Tunnistaja täyttää
syntymätodistuksen, siruttaa varsan ja ottaa jouhinäytteet sekä
allekirjoittaa syntymätodistuksen.

Tämän jälkeen syntymätodistus ja jouhinäytteet toimitetaan yhdistykselle.

Varsan voi rekisteröitä myös vain Hippoksen rekisteriin, mutta tällöin
molempien vanhempien olla Suomen Hippoksen tietokannassa
(ID-varmennettuina) ja niistä tarvitaan DNA-määritys. Varsasta tehdään
aina DNA-määritys molempiin vanhempiinsa. Varsa rekisteröidään ilman
rotua muuna kuin rekisteröitynä hevoseläimenä.

Rekisteröinnin valmistuttua KFPS lähettää passin Suomen Hippokseen ja
kantakirjatodistuksen Suomen Friisiläishevosyhdistykselle. Passi
toimitetaan uudelle omistajalle heti kun hevosen tiedot on kirjattu
hevostietokantaan. Kantakirjatodistus toimitetaan uudelle omistajalle,
kun kaikki rekisteröintimaksut on suoritettu.

Voit aina olla yhteydessä yhdistykseen, jos rekisteröinnissä tulee
epäselvyyksiä. Yhdistyksen yhteystiedot löytyvät kotisivuilta.

Varsan rekisteröintimateriaalien toimitus osoitteeseen.

SFHY / Heli Säisänen
Petärinteentie 151, 01860 Perttula

Lisää tietoa rekisteröinnistä löytyy englanniksi:

https://english.kfps.nl/TheKFPS/Rulesregulations/RegistrationProcedures.asp

omistajan vaihdos

Hankkiessasi friisiläistä hevosta, varmista että siltä löytyy KFPS:n myöntämä kantakirjatodistus ja passi, ja että kantakirjatodistuksessa mainittu mikrosirun numero vastaa hevosesta löytyvän sirun numeroa. Jos omistajia on enemmän kuin yksi voivat molemmat olla KFPS jäseniä, jolloin heidän yhteisomistajuudestaan muodostetaan “yhteisö”, mutta molemmat maksavat omat jäsenmaksunsa, jolloin he voivat pitää hevosia nimissään sekä yksin että yhdessä, ja voivat liittyä yhdistyksen kautta SRL:n jäseniksi.

Hevosella voi olla myös useampi omistajaa niin, että he yhdessä maksavat vain yhden jäsenmaksun. Tällöin kaikki heidän hevosensa ovat yhteisomistuksessa. Jos hevoselle rekisteröidään useampi omistaja, olethan yhteydessä yhdistykseen, jotta jäsenyys kirjataan oikein. Lähetä postitse SFHY:lle alkuperäinen kantakirjatodistus, ja mikäli sen kääntöpuolella ei ole allekirjoituksia tulee mukaan liittää kopio kauppakirjasta.

Omistajanvaihdos KFPS rekisteriin edellyttää jäsenyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että KFPS liittää uuden friisiläisen omistajan jäsenekseen rekisteröinnin yhteydessä.

KFPS jäsenyys edellyttää SFHY:n jäsenyyttä, koska pelkästään KFPS jäsen ei voi olla, jos uuden omistajan kotimaassa on KFPS:n edustusjärjestö.

KFPS:n hinnasto löytyy www.friisilainen.fi- osoitteesta.

Hippoksen rekisterissä olevien friisiläisten omistajanvaihdos tehdään https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/omistajanvaihdos/ sivuilta löytyvän ohjeen mukaisesti.

Hippoksen ylläpitämässä hevostietokannassa olevien hevosten omistajanvaihdokset tulee pitää myös ajan tasalla päivittämällä muuttuneet tiedot https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/hevosen-rekisterointi-ja-asiakirjat/tietojen-paivitys/

Omistajanvaihdosmateriaalien toimitusosoite: SFHY / Heli Säisänen Petärinteentie 151, 01860 Perttula

Maahantuonti

EU- maasta tuotaessa hevosella tulee olla tuontimaan virkaeläinlääkärin tekemä TRACES- todistus terveystarkastuksesta.

Hevosta seuraa EU- passi ja kantakirjatodistus. EU- ja ETA- maiden ulkopuolelta tuotaessa hevosella tulee olla alkuperämaassa myönnetty tunnistusasiakirja, jossa tulee olla EU- lainsäädännössä määrätyt tiedot sekä rajatarkastustodistus eli CVED-todistus.

EU:n ulkopuolelta tuotaessa on huomioitava myös tullivaatimukset.

Olethan yhteydessä yhdistykseen, jos maahantuonnissa on kysyttävää. https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/hevosen-rekisterointi-ja-asiakirjat/hevosen-tuonti-ja-vienti/

Hevostietokantaan ilmoittaminen

Kaikki Suomeen ulkomailta saapuneet friisiläiset sekä ne Suomessa syntyneet friisiläiset, joille on myönnetty tunnistusasiakirja rodun alkuperämaassa, tulee ilmoittaa tietokantaan Suomessa, jos ne tulevat olemaan Suomessa yli 90 pvää.

Ilmoitukset tehdään Suomen Hippokseen.

Tuontihevosesta ilmoitus tehdään 30vrk kuluessa tuonnista ja ulkomailla rekisteröidystä varsasta heti kun hevoselle on saatu passi.

Friisiläisen omistajanvaihdoksen ei tarvitse olla tehtynä, jotta hevosen voi ilmoittaa tietokantaan. Hevonen saa tietokantaan rodun friisiläinen passin tietojen perusteella.

EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevaa friisiläistä koskee myös velvollisuus tietokantaan ilmoittamisesta. Tuontimaassa myönnetty tunnistusasiakirja on lähetettävä Suomen Hippokseen 30 vuorokauden sisällä tullimenettelyn päätökseen saamisesta.

Jos friisiläisen tunnistusasiakirja ei täytä sille EU-lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, myöntävä taho täydentää asiakirjaan vaaditut tiedot, tai jos tämä ei ole mahdollista, myöntää eläimelle uuden tunnistusasiakirjan.

Hevostietokantaan ilmoittaminen tapahtuu Hippoksen tietokantailmoituslomakkeella, jonka mukaan lähetetään hevosen passi ja tuontihevosilla kopio traces- todistustuksesta.

https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/lomakkeet/

Hevostietokantaan ilmoitetut friisiläiset siirtyvät automaattisesti myös ratsujen kilpailurekisteriin. Friisiläisiä hevosia on tietokannassa myös ilman rotua. Jos friisiläiselläsi on alkuperäinen passi, niin voit olla yhteydessä yhdistykseen tai Suomen Hippokseen rotutiedon päivittämiseksi. Lisätietoja rekisteröinnistä Ruokaviraston sivuilta:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/

Kun on aika luopua...

Kantakirjatodistus palautetaan yhdistykselle, josta se toimitetaan KFPS:lle, kun hevonen kuolee.

Jos hevonen on syntynyt ennen vuotta 2009 saa omistaja takaisin pantin, jonka hän on maksanut rekisteröintitodistuksesta omistajanvaihdoksen ja rekisteröinnin yhteydessä.

Hevosen kuolemasta voi ilmoittaa myös “My Horse”- verkkopalvelussa

www.kfps.nl sivustolla.

Suomen Hippoksen ylläpitämään hevostietokantaan päivitetään tieto hevosen kuolemasta.

https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/hevosen-rekisterointi-ja-asiakirjat/tietojen-paivitys/Älä epäröi kääntyä yhdistyksen puoleen epäselvissä asioissa. Suomen Friisiläishevosyhdistyksen tarkoituksena on edistää friisiläishevosten tunnettavuutta, käyttöä ja jalostusta Suomessa.