Omistajanvaihdos, rekisteröinti ja maahantuonti

OMISTAJANVAIHDOS

Omistajanvaihdos, rekisteröinti, maahantuonti ja ilmoittaminen kansalliseen rekisteriin


Johdanto

Friisiläinen hevonen on yksi Euroopan vanhimmista alkuperäroduista ja tästä johtuen myös sen puhdasverinen sukutausta on tarkasti tallennettu. Näitä tallenteita eli rekisteröintiä ylläpitää yksi Euroopan
vanhimmista emokantakirjoista rodun alkuperämaassa Hollannissa. Kantakirjan
nimi on Koninklijke Vereiniging Het Fries Paarden Stamboek josta käytetään lyhennettä KFPS ja arkikielessä FPS.

Rotupuhtaalla friisiläisellä tulee aina olla emokantakirjan tuottama rekisteritodistus josta selviää hevosen yksilöllisen tiedon lisäksi sen sukulinjat, kasvattaja sekä kulloinenkin omistaja mikäli omistajanvaihdokset on tehty määräysten mukaisesti. Lisäksi hevosella tulee olla emokantakirjan myöntämä passi. Passiin
ei tehdä merkintöjä omistajanvaihdoksista vaan ne merkitään rekisteröintitodistukseen
jota arkikielessä kutsutaan laminaatiksi sen ulkoasusta johtuen.

Hankkiessasi friisiläistä hevosta, varmista että siltä löytyy kyseiset dokumentit ja esimerkiksi että rekisteritodistuksessa mainittu mikrosirun numero vastaa hevosesta löytyvän sirun numeroa. Vain siten voit olla varma että kyseessä on aito, puhdasverinen friisiläinen hevonen jonka juridinen tausta on kunnossa. Hankitpa friisiläisen hevosen joko ulko- tai kotimaasta sen omistajanvaihdoksen rekisteröinti tulee aina tehdä ensisijaisesti emokantakirjaan josta ohjeet seuraavasti:


Hankinta ulkomailta

Varmista että hevoselta löytyy KFPS:n myöntämä rekisteritodistus ja passi. Rekisteritodistukseen merkityn omistajan tulisi olla myös myyjänä jolloin juridinen varmistus tapahtuu todistuksen kääntöpuolelle tehdyllä
allekirjoituksella. Mikäli hankit hevosen myyntitallilta tai välittäjän kautta on valitettavan useasti vastassa tilanne jossa myyjä ei ole sama kun rekisteritodistukseen merkitty omistaja. Tällöin omistajanvaihdosta
rekisteröitäessä tarvitaan kopio kauppakirjasta jolla voidaan todentaa myyjä ja jossa mainittu ostaja tulee olla myös hevosen uusi omistaja.

Kun Suomen ulkopuolelta ostettu hevonen saapuu Suomeen, varmista että sille on tehty lähtömaassa virallinen maastavientitarkastus virkaeläinlääkärin toimesta ja tästä tarkastuksesta on olemassa virallinen
Traces-todistus ( lisätietoa esim. www.hippolis.fi/ajankohtaista?newsid=1554 ). Varmista lisäksi mikrosirun oikeellisuus sekä kaikkien aiemmin mainittujen dokumenttien löytyminen. Lähetä postitse SFHY:lle alkuperäinen laminoitu rekisteritodistus ja mikäli sen kääntöpuolella ei ole juridisesti pitäviä allekirjoituksia, tulee mukaan liittää kopio kauppakirjasta sekä aina kopio Traces-todistuksesta.
Alkuperäinen kappale todistuksesta tulee säilyttää itsellä. Passia ei lähetetä sillä sen tulee aina seurata hevosta.

Dokumentit lähetetään osoitteeseen:

SFHY / Juhani Salminen

Vitikkala 48, 32830 Riste


Hankinta kotimaasta

Hankkiessasi friisiläistä hevosta kotimaasta, varmista ensiksi sen rekisteröintitiedot. Hevoselta tulisi löytyä laminoitu rekisteritodistus ja passi jotka kummatkin on myöntänyt rodun emokantakirja eli KFPS. Suomessa oleva yksilö on joko syntynyt maassa tai tuotu maahan aiemmin. Tästä johtuen on syytä kiinnittää erityistä huomiota rekisteritodistuksessa mainittuun omistajaan jonka normaalissa tilanteessa tulisi olla samainen taho joka hevosta on omistajan ominaisuudessa myymässä. Mikäli rekisteritodistukseen merkityn omistajan tiedot kertovat hevosen rekisteröidyn Suomeen, tiedetään tällöin myös sen aiemman rekisteröintihistorian olevan kunnossa. Mikäli taas rekisteritodistuksessa oleva omistajatieto on Suomen ulkopuolelle tulee varmistaa että hevonen on aikanaan tuotu maahan
viranomaismääräysten mukaisesti ja sen myyjällä on jurdinen oikeus kaupan kohteeseen eli tällöin rekisteröinnin yhteydessä vaadittavat dokumentit ovat vastaavat jotka tarvitaan ulkomailta hankitun hevosen rekisteröinnissä. Mikäli myyjänä on kotimainen taho joka on merkitty omistajaksi rekisteritodistukseen, täytetään todistuksen kääntöpuolelle uuden omistajan tiedot allekirjoituksineen
ja alkuperäinen rekisteritoditus lähetetään osoitteeseen:

SFHY / Juhani Salminen

Vitikkala 48, 32830 RisteRekisteröinnin eteneminen

Omistajanvaihdokseen liittyvien dokumenttien saavuttua yhdistykselle tarkistetaan niiden oikeellisuus ja yhdistys yhdessä emokantakirjan kanssa suorittaa rekisteröinnin uudelle omistajalle.

Rekisteröinnin ollessa valmiina lähettää yhdistys uudelle omistajalle laskun rekisteröinnista joka sisältää myös jäsenmaksun mikäli uudella omistajalla ei ole voimassa olevaa jäsenyyttä omistajanvaihdoksen
yhteydessä. Mikäli kaupankohteena oleva hevonen on syntynyt ennen vuotta 2009, sisältyy rekisteröintiin myös ns.panttimaksu rekisteritodistuksesta. Panttimaksu palautetaan omistajalle hevosen siirtyessä uudelle omistajalle tai mikäli hevonen menehtyy, vähennettynä rekisteröintikululla. Hevosen menehtymisestä on ilmoitettava yhdistykselle.

Vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneiden hevosten kohdalla omistajanvaihdoksen yhteydessä ei erillistä panttimaksua peritä vaan rekisteröintikulu laskutetaan edelliseltä omistajalta. Kaupan yhteydessä on siis syytä huomioida ostajan ja myyjän välillä että uudelle omistajalle toimitetaan rekisteritodistus vasta kaikkien omistajanvaihdokseen liittyvien laskujen tultua maksetuiksi.


Varsan ensirekisteröinti

Ensirekisteröinnin varsalle suorittaa aina kasvattaja eli rekisteritodistukseen merkitty, varsan synnyttäneen tamman omistaja jolla tulee olla olemassa voimassa oleva jäsenyys.

Ensimmäinen vaihe rekisteröinnissä tapahtuu täyttämällä syntymätodistuksen tiedot osoitteessa www.kfps.nl missä osoitteessa kannattaa aluksi valita kieleksi englanti jonka jälkeen valitaan sisäänkirjautuminen eli ” Log in ”.

Näkymä avautuu sivulle johon täytetään R-alkuinen jäsennumero sekä salasana. Mikäli jäsenmaksut ovat suoritetut ja jostain syystä ei käytössä olisi toimivaa salasanaa ja / tai jäsennumeroa, saa ne käyttöön
ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen rekisteri@friisilainen.fi tai
soittamalla numeroon +358 50 5500055 / Juhani Salminen.

Kun jäsennumero ja salasana on syötetty kirjaudutaan järjestelmään ja valitaan yläriviltä sivu ” My KFPS ”. Nyt avautuu henkilökohtainen sivu joka sisältää tiedot omasta / omista hevosista sekä monia
muita, vain jäsenille kuuluvia tietoja. Tästä osiosta valitaan kohdasta ” My administration ” kohta ” Foal registration ”. Nyt näytölle avautuu sivu jossa näkyy varsoneen tamman tiedot. Tamman tiedot näkyvät mikäli sille on käytetty jalostukseen hyväksytyn, kantakirjatun friisiläisen orin siementä ja
astutukseen liittyneet maksut ym.on hoidettu.

Nyt siis valitaan näytöltä tamma jonka varsa halutan rekisteröidä. Näkymä avautuu uuteen ikkunaan johon täytetään tiedot varsasta eli syntymäaika, sukupuoli, nimi, mahdolliset merkit jne. Täytön jälkeen tiedot
tallennetaan sivun alalaidasta kohdasta ” SAVE ”. Tallennuksen jälkeen näytölle tulee vahvistus sekä samainen vahvistus lähetetään myös sähköpostilla lomakkeessa annettuun osoitteeseen. Tämän jälkeen tiedot päivittyvät järjestelmään ja mikäli kaikki on oikein, viimeistään vuorokauden kuluttua voidaan järjestelmästä tallentaa ja tulostaa lomakkeet syntymätodistuksen täyttöä varten. Tämä tapahtuu kirjautumalla sisään kuten aiemmin on ohjeistettu, menemällä kohtaan ” My administration ” ja valitsemalla sieltä kohdan ”Download birthcertificate ”. Tästä kohdasta saatava syntymätodistus siis tallennetaan tietokoneelle ja tulostetaan täyttöä varten.

Viimeistään kuuden kuukauden kuluessa varsan syntymästä (suositellaan aiemmin mutta kuitenkin niin että varsan vasta-aineiden kehitys olisi edennyt muutaman viikon) tilataan paikalle laillistettu eläinlääkäri
joka täyttää syntymätodistukseen vaaditut kohdat sekä ottaa emästä ja varsasta jouhinäytteet, siruttaa varsan, liittää sirutarrat niille tarkoitettuihin kohtiin (lomake sekä varsan jouhinäytteet sisältävä esim. minigrip-pussi) ja vahvistaa syntymätodistuksen allekirjoituksellaan ja lisenssinumerollaan.

Täytetty syntymätodistus ja erillisiin pusseihin sijoitetut jouhinäytteet joissa siis tulee olla karvatuppea mukana, lähetetään osoitteeseen :

SFHY / Juhani Salminen

Vitikkala 48, 32830 Riste


Lähetyksen saavuttua tarkistamme että se sisältää kaiken tarvittavan ja että kaikki tarpeellinen tieto on täytetty, kirjaamme tiedon ja lähetämme näytteet edelleen Hollantiin. Emokantakirjan tutkittua näytteet ( DNA ) ja tallennettua tiedot on varsan tunnistus suoritettu ja sille muodostetaan rekisteritodistus sekä passi.

Yhdistys lähettää rekisteröinnistä lakun kasvattajalle ja maksusuorituksen jälkeen toimittaa varsan paperit.


HUOM!! TÄRKEÄÄ!!

Varsan tietojen täyttäminen ” Foal registration ”-osioon tulee tehdä ja tallentaa järjestelmään
KAHDEN VIIKON
kuluessa varsan syntymästä
.

Varsan syntymätodistus ” Birthcertificate ” tulee olla täytettynä ja lähetettynä yhdessä jouhinäytteiden kanssa emokantakirjalla KUUDEN KUUKAUDEN kuluessa varsan syntymästä.


Rekisteröinti ja tunnistus Suomen Hippokseen, tarua vai totta

Maassamme on vallalla vahva käsitys siitä että kaikki hevoset on rekisteröitävä ja tunnistettava Hippokseen.

Näin onkin niiden rotujen kohdalla joiden kantakirjan ylläpidosta Hippos vastaa. Hippos ei vastaa friisiläisen hevosrodun kantakirjasta joten esimerkiksi tunnistus Hippokseen ei ole pakollista vaan se
tapahtuu kuten varsan rekisteröinnin yhteydessä on kerrottu.

Rodullisesti puhtaalla friisiläisellä hevosella on emokantakirjan myöntämä passi ja rekisteritodistus joka osoittaa että hevonen on tunnistettu ja omaa EU-direktiivien mukaiset paperit.

Lisäksi on syytä olla tarkkana käsitteitä määriteltäessä. Useasti kuulee puhuttavan nimenomaisesti friisiläisen rekisteröimisestä Hippokseen mikä toki on mahdollista joskaan ei pakollista MUTTA, 01.01.2016 lähtien Suomeen pysyvästi tulevat ja täällä olevat, eli siis myös syntyneet varsat, on ilmoitettava Eviran rekisteriin jonka yhtenä ylläpitäjänä on Suomen Hippos. Koska Suomen Friisiläisyhdistyksen prosessi liittyen kantakirjan ylläpitämiseen suhteessa maa- ja metsätalousministeriöön on vielä kesken, tapahtuu
friisiläisen hevosrodun ilmoittaminen vaadittuun, maan sisäiseen rekisteriin vielä Hippoksen kautta. Tästä löytyy lisää tietoa sekä kaavakkeet Hippoksen sivuilta kohdasta ” Rekisteröinti ja omistaminen ”- erikoisrodut. friisiläinen. Suomen Friisiläishevosyhdistys suosittelee että paperillinen friisiläinen
hevonen ilmoitettaisiin tuohon rekisteriin suvullisena jolloin myös rotu tulee näkyville
tilastohevosen sijaan.